Strona główna  »  Plany i programy  »  Plan pracy półkolonii pod hasłem „Lato…

Plan pracy półkolonii pod hasłem „Lato na wsi - bezpieczne wakacje 2009”

Opracowała: Małgorzata Dziadosz, Ewa Wójtowicz
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Markuszowej
Termin: 13.07.2009r. - 24.07.2009r.
Wychowawcy: Małgorzata Dziadosz, Ewa Wójtowicz

Wprowadzenie

Wakacje są czasem, kiedy większość dzieci wyjeżdża na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak takie, które pozostają w domach i nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Szkoła Podstawowa w Markuszowej organizuje półkolonię dla dzieci z naszej miejscowości. Jej uczestnicy będą mogli ciekawie spędzić czas, a wychowawcy zrealizować jeden z głównych celów, czyli ukazać dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

Ramowy plan dnia

900 - 915schodzenie dzieci, zajęcia integracyjne
915 - 1030zajęcia rekreacyjno - sportowe
1030 - 1100drugie śniadanie
1100 - 1230zajęcia w grupach organizowane przez wychowawców
1230 - 1300podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci

Cele półkolonii oraz sposoby ich realizacji:

 • integracja, nawiązanie przyjaźni;
 • pokazywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu;
 • wspólne gry i zabawy, wyjazdy, wyjścia na salę gimnastyczną;
 • dużo zajęć sportowych;
 • promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia;
 • praca nad rozwojem fizycznym;
 • poznawanie okolicy, wycieczki, spacery;
 • pomoc innym podczas wycieczek i codziennych zmagań;
 • rozwijanie własnych zainteresowań;
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron;
 • wyrabianie samodyscypliny;
 • konkursy, różnego rodzaju rozgrywki.

Metody i formy pracy na półkolonii:

 • zajęcia rekreacyjno - sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia informatyczne;
 • zajęcia z elementami muzykoterapii;
 • „Wakacyjne melodie” - zajęcia muzyczne;
 • „Spotkania z bajką" - zajęcia czytelnicze;
 • filmoteka małego człowieka;
 • praca w grupach, wycieczki, wyjazdy.

Oczekiwane rezultaty:

 • dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, kształtują pozytywne zachowania nawyki związane z życiem w grupie rówieśniczej;
 • poznają walory czynnego wypoczynku poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i integracyjnych;
 • podnoszą sprawność fizyczną;
 • uświadamiają sobie wartości zdrowego stylu życia;
 • rozwijają zainteresowania turystyczne i krajoznawcze biorąc udział w wycieczkach pieszych i autokarowych;
 • wyrabiają umiejętność zdrowego współzawodnictwo uczestnicząc w konkursach, rozgrywkach;
 • utrwalają zasady kulturalnego zachowania się;
 • rozwijają zainteresowania kulturalne przez naukę piosenek i zabaw.