Strona główna  »  Plany i programy  »  Plan pracy na zajęciach "Żyjmy zdrowo…

Plan pracy na zajęciach "Żyjmy zdrowo na sportowo"

Opracowała: Małgorzata Dziadosz

Cele ogólne:

 • rozwijanie podstawowych cech motorycznych,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach aktywności dziecka: zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie sprawności fizycznej: siła , szybkość, wytrzymałość, skoczność
 • kształtowanie koordynacji: zwinność, zręczność, równowaga
 • wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego, zasad higieny osobistej
 • poznanie w praktyce zasad i reguł zabaw i gier ruchowych
 • wdrażanie uczniów do sportowego współdziałania w grupie rówieśniczej i w drużynie
 • uświadomienie roli kibica w imprezach sportowych
 • stosowanie zasady „fair play” podczas zajęć sportowych i nie tylko
 • Gry i zabawy orientacyjno – porządkowe
  • różne formy zbiórek i ustawień: rozsypka, rząd, szereg, koło, dwuszereg, pary, zbiórka zastępami
 • Zabawy, wyścigi, konkursy z manipulowaniem, rysowaniem, układaniem, rozstawianiem, zbieraniem, odbijaniem, celowaniem, wyścigi rzędów, obwód stacyjny, tor przeszkód
 • Ćwiczenia szybkiej reakcji:
  • utrwalenie ruchem pojęć związanych z szybkością: wolno – szybciej – szybko
  • przyjmowanie na sygnał (wzrokowy, słuchowy) różnych pozycji (stanie, siad, klęk) i ustawień (w rzędzie, w dwuszeregu, w kole, parami itp.)
  • zmiany kierunki marszu i biegu na sygnał
 • Marsz i biegi
  • zabawy bieżne
  • w zmiennym tempie po prostej
  • po obwodzie koła, kwadratu, slalom
  • w terenie otwartym z pokonywaniem przeszkód naturalnych
  • bieg z wyznaczonego miejsca
  • bieg z pokonywaniem bezpiecznych przeszkód
  • bieg z wymijaniem i obieganiem przeszkód
  • sztafety
  • biegi z wyznaczonego miejsca (5 – 10 m)
  • zabawy bieżne z użyciem różnych przedmiotów
  • łączenie biegu z rzutem, skokiem, toczeniem, przenoszeniem
  • marsze i biegi utrudnione przez dodatkową pracą RR, NN
  • starty z różnych pozycji wyjściowych
 • Skoki
  • zabawy skoczne
  • jednonóż i obunóż w przód, w tył, w prawo, w lewo z wyznaczonych miejsc
  • w dal z miejsca i z rozbiegu
  • skoki łączone
  • skoki przez niskie przeszkody
  • zeskoki z wysokości
  • zabawy skoczne w połączeniu z elementami marszu i biegu np. koniki, skoczki, bociany i żaby
 • Rzuty
  • zabawy rzutne
  • małymi przedmiotami w miejscu i w ruchu
  • na odległość i do celu
  • jednorącz, oburącz z nad głowy
  • różnymi piłkami
  • sprzed piersi
  • zabawy rzutne w połączeniu z elementami marszu, biegu, skoku
 • Pełzanie, pełzanie z przyborami,
 • Czołganie się pod niskim przeszkodami,
 • Gry i zabawy na czworakach, chody i biegi między przeszkodami na czworakach przodem i tyłem
 • Dźwiganie, przenoszenie, toczenie przedmiotów o różnej wielkości i ciężarze, przekazywanie współćwiczącym małych i większych przyborów, o różnym kształcie z różnych materiałów
 • Wspinanie się, zwis przodem i tyłem, podpory
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej