Strona główna  »  Plany i programy

Plany i programy

Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w klasie III

Cele: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych; ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli; wyrabianie własnej…

Plan pracy na zajęciach dla uczniów z trudnościami w nauce pod hasłem „Proszę pani, ja tego nie rozumiem”

Wstęp Pierwsze szkolne kłopoty dziecka wynikają bardzo często z trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu. Nauka tego jest czynnością długotrwałą, przy tym skomplikowaną oraz wymagającą pełnej mobilizacji sił dziecka, a także dużego zaangażowania w pracę. Nauczyciel…

Plan pracy na zajęciach "Żyjmy zdrowo na sportowo"

Cele ogólne: rozwijanie podstawowych cech motorycznych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach aktywności dziecka: zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Cele szczegółowe: rozwijanie sprawności fizycznej: siła , szybkość, wytrzymałość, skoczność kształtowanie koordynacji:…

Plan pracy półkolonii pod hasłem „Lato na wsi - bezpieczne wakacje 2009”

Wprowadzenie Wakacje są czasem, kiedy większość dzieci wyjeżdża na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak takie, które pozostają w domach i nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Szkoła…