Strona główna  »  Ocena opisowa  »  Ocenianie w pierwszym etapie kształcenia (klasy…

Ocenianie w pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III)

Opracowała: Małgorzata Dziadosz, Ewa Wójtowicz, Irena Petka
 1. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową, uwzględniającą postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia.
 2. Rodzaje oceny opisowej:
  • Ocena bieżąca
   • odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych
   • polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach (ocenia się werbalnie, poprzez gest i mimikę, znaczki umowne oraz cyfry 6, 5, 4, 3, 2, 1 )
   • to ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić
   • to ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów, bez „polowania” na potknięcia, ma charakter rozwijający dziecko
  • Semestralna ocena podsumowująco-zalecająca
   • redagowana pisemnie na koniec pierwszego okresu w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia, opracowanej przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego
   • informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych
  • Końcowa ocena podsumowująco-klasyfikacyjna
   • jest wyrażona pisemnie na koniec roku szkolnego na formularzu świadectwa
   • w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie: osiągnięć edukacyjnych, zachowania i osiągnięć szczególnych
   • nie zawiera już żadnych wskazań i zaleceń