Strona główna  »  Ocena opisowa  »  Informacja o osiągnięciach i postępach ucznia

Informacja o osiągnięciach i postępach ucznia

Opracowała: Małgorzata Dziadosz
Imię i nazwisko ucznia ..................................................
Rok szkolny ..................................................
Klasa ..................................................
semestr I
Osiągnięcia wychowawcze zawsze często czasami najczęściej nie
Aktywnie uczestniczy w zajęciach        
Zna i respektuje zasady dotyczące norm współżycia w klasie        
Umie współpracować z kolegami w grupie        
Potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych        
Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie pracy        
Punktualnie uczęszcza na zajęcia        
Edukacja Podstawowe umiejętności Poziom opanowania
6 5 4 3 2 1
Polonistyczna Czytanie - technika            
Czytanie ze zrozumieniem            
Gramatyka            
Ortografia            
Pisanie /poziom graficzny/            
Wypowiedzi, aktywność            
Słuchanie            
Wypowiedzi pisemne            
Matematyczna Sprawność rachunkowa            
Rozwiązywanie zadań            
Wiad.i umiejętn. praktyczne            
Geometria            
Przyrodnicza Wiedza o otaczającym świecie            
Artystyczna Plastyczna            
Techniczna            
Muzyczna            
Ruchowa Dyscyplina            
Sprawność ruchowa            
Religia  
J. angielski