Strona główna  »  Ocena opisowa

Ocena opisowa

Ocenianie w pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III)

W klasach I-III stosuje się ocenę opisową, uwzględniającą postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia. Rodzaje oceny opisowej: Ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych polega na stałym…