Strona główna  »  Konspekty  »  Scenariusz zajęć wyrównawczych w klasie III

Scenariusz zajęć wyrównawczych w klasie III

Prowadzący: Małgorzata Dziadosz

Data: ........................

Temat zajęć: Bawimy się częściami mowy.

Metody pracy: słowne, pisemne, operatywne (praktycznego działania), praca z tekstem.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa jednolita i zróżnicowana

Pomoce dydaktyczne: nagranie płytowe , krzyżówka, plansze pomocnicze, tekst pt.”Wielkanocny stół”, karty pracy, zagadki

Cele

Uczeń:

 • rozpoznaje poszczególne części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • czyta ze zrozumieniem nowy tekst;
 • umie wyszukać w tekście wskazane części mowy;
 • poprawnie pisze wyrazy zawierające trudności ortograficzne;
 • rozwiązuje krzyżówki, zagadki;
 • potrafi pracować w zespole;
 • pisze kształtnie i  czytelnie

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie
 2. Stworzenie sytuacji angażującej wyobraźnię dziecka poprzez wysłuchanie utworu muzycznego , rozmowa nt. zbliżających się świąt
 3. Zabawa w skojarzenia – wypisywanie wyrazów- skojarzeń związanych ze świętami
 4. Rozwiązanie krzyżówki (hasło: części mowy)
 5. Wybór ekspertów od poszczególnych części mowy, analiza plansz z ilustracjami, indywidualne zapisywanie przez uczniów odpowiednich części mowy
 6. Zabawa motoryczno-polonistyczna: „Jaka to część mowy” – rywalizacja drużynowa
 7. Uzupełnianie kart pracy:
  • praca z tekstem „Wielkanocny stół”- czytanie ze zrozumieniem, wypisywanie części mowy;
  • test – wyszukanie w zdaniu określonej części mowy i zaznaczanie poprawnej odpowiedzi
 8. Podsumowanie zajęć.

KARTA PRACY

Uzupełnij podane zdania:

 1. Rzeczowniki są to nazwy: ..............................................................................
  odpowiadają na pytania: ..............................................................................
 2. Czasowniki oznaczają ..............................................................................
  odpowiadają na pytania: ..............................................................................
 3. Przymiotniki odpowiadają na pytania: ..............................................................................
 4. Przysłówki odpowiadają na pytanie: ..............................................................................

„Wielkanocny stół”

Stoją na stole baby lukrowane, a między nimi cukrowy baranek.
Pobekuje cicho, stuka kopytkami, bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, na baranka oba groźnie popiskują.
Więc mały baranek w inną stronę zmierza, kilka listków rzeżuchy wyskubał z talerza.

W miejsce kropek wypisz z tekstu:

 • Dwa dowolne rzeczowniki:...................................................................................
 • Dwa dowolne czasowniki: ...................................................................................
 • Dwa dowolne przymiotniki: ...................................................................................
 • Dwa dowolne przysłówki ...................................................................................

Przeczytaj uważnie zdania i zaznacz właściwą odpowiedź:

 1. W podanym zdaniu: „Kwitną fioletowe krokusy.” rzeczownikiem jest:
  • kwitną
  • fioletowe
  • krokusy
 2. W podanym zdaniu „ Ola idzie święcić pokarmy.” czasownikiem jest:
  • Ola
  • idzie
  • święcić
  • pokarmy
 3. W podanym zdaniu „Ola ma w koszyczku białego baranka.” przymiotnikiem jest:
  • Ola
  • ma
  • w koszyczku
  • białego
  • baranka
 4. W podanym zdaniu „Tomek pięknie ozdobił pisankę.” przysłówkiem jest:
  • Tomek
  • pięknie
  • ozdobił
  • pisankę