Strona główna  »  Konspekty  »  Konspekt do zajęć z edukacji matematycznej…

Konspekt do zajęć z edukacji matematycznej w klasie II

Opracowała: Małgorzata Dziadosz
 1. Data: ..............................
 2. Prowadzący: Małgorzata Dziadosz
 3. Tematyka zajęć: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – gry i zabawy matematyczne
 4. Cele ogólne
  • Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30
  • Kształcenie umiejętności pracy zespołowej
 5. Cele operacyjne:
  • Wiadomości – uczeń zna:
   • nazwy liczb w mnożeniu i dzieleniu
   • tabliczkę mnożenia w zakresie 30
   • rozumie istotę mnożenia i dzielenia
   • rozumie zasadę przemienności mnożenia
  • Umiejętności – uczeń umie:
   • mnożyć i dzielić liczby w zakresie 30
   • nazywać liczby w mnożeniu i dzieleniu
   • przedstawiać liczby w postaci iloczynów
   • sprawdzać dzielenie za pomocą mnożenia
   • rozpoznawać liczby parzyste i nieparzyste
   • współdziałać w grupie
 6. Metoda: praktycznego działania
 7. Formy pracy: praca w grupach, konkurs
 8. Środki dydaktyczne: kartoniki z liczbami, kartki z zadaniami, puzzle, domino matematyczne, kostki

Przebieg zajęć

 1. Sprawdzenie zadania domowego
 2. Podanie tematyki zajęć
 3. Rozgrzewka umysłowa – rachunek pamięciowy z wykorzystaniem kartoników
 4. Podział klasy na cztery grupy
 5. Podanie regulaminu konkursu
  • Uczniowie losują kartki z zadaniami
  • Kapitan wyznacza osobę z grupy do odpowiedzi
  • Odpowiedź punktowana jest śnieżynkami
   • 2 śnieżynki – odpowiedź bdb.
   • 1 śnieżynka – odpowiedź z pomocą grupy
 6. Praca w grupach – konkurs (zestaw pytań i zadań dotyczących mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30)
 7. Podsumowanie zajęć
  • Każda grupa liczy ilość zebranych śnieżynek.
  • Zwycięska grupa otrzymuje oceny: 5
  • Samoocena uczniów
  • Domino matematyczne – zabawa w parach