Strona główna  »  Konspekty  »  Czytamy różne listy

Czytamy różne listy

Opracowała: Ewa Mieleszkiewicz

Cele:

 • uczeń czyta cicho ze zrozumieniem treść listu
 • odpowiada na pytania dotyczące treści listu
 • wskazuje i zaznacza w liście poszczególne jego części
 • wie, jakie wyrazy w listach pisane są wielką literą
 • słucha uważnie treści wiersza czytanego przez nauczyciela
 • wyszukuje i odczytuje fragmenty wiersza zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • opowiada o zmianach przyrodniczych w czasie późnej, słotnej, listopadowej jesieni
 • ma świadomość konieczności dokarmiania ptaków w okresie późnej jesieni i zimy
 • samodzielnie uzupełnia tekst z lukami wyrazami z wiersza
 • rozwija zdania
 • bawi się przy piosence „Chodzi listonosz”
 • mierzy miarką centymetrową długość różnych przedmiotów i zapisuje wyniki swoich pomiarów
 • posługuje się jednostką miary: metr, centymetr
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z mierzeniem długości
 • współpracuje z grupą w czasie zabaw

Metody (wg W.Okonia):

 • podające – rozmowa połączona z pokazem, praca z tekstem, wyjaśnienie
 • praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie
 • waloryzacyjne – odbiór muzyki

Formy (wg W. Zaczyńskiego):

indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita, grupowa jednolita

Środki dydaktyczne:

 • egzemplarze listów dla każdego ucznia,
 • plansza z budową listu,
 • koperty z listami – poleceniami do wykonania przez poszczególne grupy,
 • miarki centymetrowe (do 100cm),
 • koperty z rozsypaną literową do zabawy „Idzie listonosz”,
 • metrówki i taśmy miernicze,
 • „Już w szkole 2. Kształcenie zintegrowane” część pierwsza – ćw. 3, 4 s. 103-104,
 • „Już w szkole 2. Podręcznik”,
 • „Już w szkole 2. Matematyka” część druga – ćw. 5, 6, 7, 8 s. 7–8

Przebieg zajęć

 1. Powitanie.
 2. Wysłuchanie piosenki „Chodzi listonosz”. Sprawdzenie rozumienia treści.
 3. Zabawa „Idzie listonosz” przy piosence „Chodzi listonosz”. Układanie hasła z rozsypanki literowej na tablicy: LISTY.
 4. Ciche czytanie ze zrozumieniem listów do dzieci. Analiza treści listów.
 5. Zapoznanie z budową listu – plansza na tablicy:
  • zaznaczanie poszczególnych elementów listu na podanym wzorze
  • analiza pisowni zwrotów grzecznościowych
  • wklejenia listów do zeszytów
 6. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „List od Listopada”:
  • sprawdzenie rozumienia treści wiersza
  • wyszukiwanie i odczytywanie fragmentów wiersza dotyczących prac listopada
  • wyjaśnienie pochodzenia nazwy miesiąca
 7. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami z wiersza – ćw. 3 s. 103.
  Sprawdzenie poprawności wykonania.
 8. Rozwijanie zdań – ćw.5 s.104. Odczytanie zdań.
 9. Podział klasy na grupy (za pomocą kolorowych karteczek).
 10. Czytanie listów do grup (oznaczonych kolorowymi znakami na kopertach), wykonywanie poleceń w nich zawartych:
  • mierzenie miarką centymetrową długości różnych szkolnych przedmiotów
  • zapisywanie wyników pomiarów
  • układanie na tablicy hasła: MIARY DŁUGOŚCI z rozsypanki sylabowej przez przedstawicieli każdej z grup
  • rozmowa na temat miar długości: kroki, skoki, stopy, centymetry
 11. Mierzenie długości przyborów szkolnych i sali lekcyjnej za pomocą różnych miarek.
 12. Wprowadzenie pojęcia „metr”:
  • wskazywanie na miarkach centymetrowych 100cm (miarki wykonane w domu przez dzieci według podanego wzoru w ćwiczeniach)
  • oglądanie metrówek i taśm mierniczych zgromadzonych na wystawce przygotowanej przez nauczyciela
  • wyjaśnienie, że 100cm to metr, wprowadzenie skrótu 1 metr = 1m
  • mierzenie długości i szerokości sali z wykorzystaniem miarki cm
 13. Rozwiązywanie zadań tekstowych – ćw.6, 7, 8 s.8.
 14. Podsumowanie dnia. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego ludzie piszą listy?

Literatura

Duraj – Nowakowa K. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998.