Strona główna  »  Konspekty  »  Co mówią znaki drogowe?

Co mówią znaki drogowe?

Opracowała: Ewa Mieleszkiewicz

Cele:

 • uczeń rozpoznaje główne grupy znaków drogowych;
 • wie, dlaczego są one na ulicach, jezdniach, drogach i szosach;
 • rozumie dlaczego znaki drogowe obowiązują kierowców i pieszych;
 • układa zdania z rozsypanek wyrazowych;
 • rozpoznaje rodzaje zdań;
 • stosuje ze zrozumieniem przemienność dodawania;
 • tnie i łączy karton za pomocą pinezki.

Metody (wg W. Okonia):

 • podające – rozmowa połączona z pokazem, praca z tekstem, wyjaśnienie;
 • problemowe – metoda zadaniowa;
 • praktyczne – ćwiczenia, praktyczne działanie.

Formy (wg W. Zaczyńskiego):

Indywidualna jednolita i zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne:

 • ilustracje znaków drogowych;
 • podpisy grup znaków drogowych;
 • rozsypanki wyrazowe (w kopertach);
 • karty pracy „Jestem bezpieczny” nr 2, 5, 8 i 36;
 • ćwiczenia „Już w szkole” cz. IV s. 75-76;
 • karty techniczne – wzory znaków drogowych z podpisami.

Materiały i narzędzia:

nożyce, korek lub kawałek gumki, pinezki.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu – wspólne rozwiązywanie krzyżówki: „Jestem bezpieczny” (karta pracy nr 2 – hasło: znaki drogowe).
 2. Rozmowa na temat znaczenia znaków drogowych oraz miejscach ich występowania.
 3. Wyszukiwanie cech różniących poszczególne rodzaje znaków, określenie rodzajów znaków: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne. Porządkowanie znaków według ich rodzajów na tablicy.
 4. Wklejanie znaków drogowych, omówienie ich znaczenia – „Już w szkole” (ćw. 2 s. 75 wyklejanka).
 5. Zabawa ruchowa „Ruch uliczny” – reagowanie na sygnały wizualne.
 6. Scenki inspirowane – utrwalenie wiersza W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę” (wprowadzonego dnia poprzedniego).
 7. Wycinanie i przyklejanie podpisów znaków – „Jestem bezpieczny” (karta pracy nr 5).
 8. Wyróżnianie zbiorów znaków, tworzenie podzbiorów znaków ostrzegawczych i znaków zakazu – „Jestem bezpieczny” (karta pracy nr 8).
 9. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych (indywidualnie):
  • dobieranie znaków kończących zdania
  • rozpoznawanie rodzajów zdań
  • sprawdzenie poprawności wykonania
  • wklejenie zdań do zeszytów
 10. Przemienność dodawania. Obliczenia wewnątrz drugiej dziesiątki – „Już w szkole” (ćw. 1,2 s. 76).
 11. Kolorowanie znaku Uwaga dzieci – „Jestem bezpieczny” (karta pracy nr 36):
  • obliczanie wyników
  • odczytanie hasła: „Jestem bezpieczny”
 12. Wykonanie pomocy do nauki rozpoznawania znaczenia znaków
  • cięcie kartonu po łuku
  • łączenie elementów za pomocą pinezki i korka
  • utrwalenie znajomości wybranych znaków drogowych
 13. Podsumowanie dnia:
  • Jakie rodzaje znaków drogowych wyróżniamy?
  • Jak oznaczone są przejścia dla pieszych?
  • Jakie wyróżniamy rodzaje zdań?

Literatura:

K. Duraj-Nowakowa "Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki." - Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków 1998