Strona główna  »  Konspekty

Konspekty

O szyby deszcz dzwoni...

Cele: uczeń oblicza trudne ilorazy stosując rozdzielność dzielenia względem dodawania sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia próbuje przedstawić rozwiązanie zadania w jednym zapisie z uwaga i w skupieniu słucha utworów muzyki klasycznej, opowiada o swoich wrażeniach,…

Konspekt do zajęć z edukacji matematycznej w klasie II

Data: .............................. Prowadzący: Małgorzata Dziadosz Tematyka zajęć: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – gry i zabawy matematyczne Cele ogólne Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30 Kształcenie umiejętności pracy zespołowej Cele operacyjne:…

Co mówią znaki drogowe?

Cele: uczeń rozpoznaje główne grupy znaków drogowych; wie, dlaczego są one na ulicach, jezdniach, drogach i szosach; rozumie dlaczego znaki drogowe obowiązują kierowców i pieszych; układa zdania z rozsypanek wyrazowych; rozpoznaje rodzaje zdań; stosuje ze…

Czytamy różne listy

Cele: uczeń czyta cicho ze zrozumieniem treść listu odpowiada na pytania dotyczące treści listu wskazuje i zaznacza w liście poszczególne jego części wie, jakie wyrazy w listach pisane są wielką literą słucha uważnie treści wiersza…

Scenariusz zajęć wyrównawczych w klasie III

Prowadzący: Małgorzata Dziadosz Data: ........................ Temat zajęć: Bawimy się częściami mowy. Metody pracy: słowne, pisemne, operatywne (praktycznego działania), praca z tekstem. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa jednolita i zróżnicowana Pomoce dydaktyczne: nagranie płytowe , krzyżówka,…