Strona główna  »  Dla rodziców  »  Streszczenie ceremoniału szkolnego - informacja dla…

Streszczenie ceremoniału szkolnego - informacja dla rodziców

Opracowała: Małgorzata Dziadosz

Szkoła posiada dokument pod nazwą „Ceremoniał szkolny”, który zawiera informacje i uwagi dotyczące używania symboli państwowych w szkole, opis przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego oraz zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.

Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:

 • patriotyzm
 • szacunek dla symboli narodowych, którymi są:
  • godło,
  • flaga,
  • barwy ojczyste,
  • hymn narodowy
 • szacunek dla symboli szkolnych – naszym symbolem jest sztandar szkoły

Najważniejszymi uroczystościami z udziałem sztandaru są:

 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • ślubowanie klasy pierwszej
 • uroczystości rocznicowe:
  • Święto Niepodległości,
  • rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  • jubileusze szkoły
 • zakończenie roku szkolnego

Właściwa postawa uczniowska podczas uroczystości szkolnych wyraża się m.in. poprzez założenie odpowiedniego stroju – a powinien to być strój galowy, odświętny, którym u dziewcząt jest biała bluzka, ciemna spódnica, a u chłopców biała koszula, ciemna spodnie.

Uroczystości, podczas których obowiązuje ucznia strój galowy:

 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wigilia szkolna
 • zakończenie roku szkolnego

O konieczności założenia stroju galowego na uroczystość inną niż wymienione, uczniowie zostaną poinformowani zarządzeniem dyrektora szkoły.

W czasie uroczystości rocznicowych i ślubowania klas pierwszych strój galowy obowiązuje uczniów przygotowujących program artystyczny.

Sztandar szkoły, godło, flaga są naszymi symbolami, do których należy odnosić się z należytą czcią i szacunkiem, dlatego zachęcamy i prosimy rodziców, by od najmłodszych lat wpajali dzieciom te zasady.

Tę wypowiedź chciałabym zakończyć cytatem: „Chcemy być szanowani, szanujmy swoje symbole.”