Strona główna  »  Dla rodziców

Dla rodziców

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011

Zapraszam drugoklasistów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011 w środę 1 września o godzinie 800. Uczniowie otrzymają plan lekcji oraz podręczniki. Wychowawczyni

Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I

(opracowany w oparciu o nową podstawę programową obowiązującą od 1.09.2009r.) Edukacja polonistyczna Uczeń kończący klasę I: w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi; w…

Rozpoczęcie edukacji - wskazówki dla rodziców

Drodzy Rodzice! Wasze dzieci rozpoczynają edukację w klasie pierwszej. Jest to bardzo ważny i trudny etap w ich życiu. W pierwszych tygodniach nauki szkolnej warto poświęcić dziecku więcej czasu. Od rodziców w dużej mierze zależy,…

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zachęcam do zapoznania się nową podstawą programową dla I etapu edukacyjnego: klas I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna, a szczególnie z wykazem wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę pierwszą i trzecią. Nowa podstawa programowa zawarta…

Streszczenie ceremoniału szkolnego - informacja dla rodziców

Szkoła posiada dokument pod nazwą „Ceremoniał szkolny”, który zawiera informacje i uwagi dotyczące używania symboli państwowych w szkole, opis przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego oraz zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.…