Strona główna  »  Awans zawodowy  »  Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

2008/2009

 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – pod patronatem naukowym Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Parcepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym”
 • „Uczenie ortografii obowiązkiem i przyjemnością” – zorganizowane przez wyd. Nowa Era

2007/2008

 • Szkolenie – Awans zawodowy nauczyciela
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • „Trudności wychowawcze – przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania” – szkolenie zorganizowane przez wyd. Nowa Era
 • „Wygrać z dyskalkulią – edukacja matematyczna przyjazna uczniom w klasach I-III” – zorganizowane przez wyd. Nowa Era

2006/2007

 • Kurs pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” – WOŚP
 • Multimedialny kurs dla nauczycieli „Pierwsze kroki w Internecie - zorganizowany przez wyd. Nowa Era
 • Szkolenie „Przemoc w szkole. I co dalej…?” - zorganizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa

Inne:

 • „Terapia pedagogiczna” – 70 godz. - CDP w Rzeszowie
 • „Metoda Dobrego Startu” - warsztaty
 • „Praca z uczniem zdolnym” – wyd. JUKA
 • „Aktywne uczenie poprzez zabawę, działanie i doświadczenie” – warsztaty metodyczne
 • „Muzyczne pory roku”
 • „Praca z uczniem zdolnym i utalentowanym”. Szkolny program wspierania uzdolnień. – warsztaty
 • „Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – KCEN
 • „Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące.” – KCEN
 • „Kodeks etyki nauczycielskiej” – warsztaty - PCEN w Rzeszowie
 • „Przyjazna matematyka, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki. – warsztaty metodyczne – WSIP
 • „Hospitacja diagnozująca – elementem mierzenia jakości pracy szkoły” – warsztaty – PODN
 • „Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych” – warsztaty – WOM w Rzeszowie