Strona główna  »  Ankiety  »  Praca opiekuńcza szkoły - ankieta do…

Praca opiekuńcza szkoły - ankieta do wychowawcy klasy

Opracowała: Małgorzata Dziadosz

Ilu uczniów w pani klasie korzysta z dostępnych form opieki?

GOPS....................................................................................................
Caritas....................................................................................................
Stypendium....................................................................................................
Inne (jakie?)....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................