Strona główna  »  Ankiety  »  Ankieta dla wychowawców

Ankieta dla wychowawców

Opracowała: Małgorzata Dziadosz
 1. Czy w bieżącym roku szkolnym realizuje Pani systematycznie zadania wychowawcze i profilaktyczne?
  1. TAK
  2. NIE
 2. Czy ta realizacja Pani zdaniem skutecznie przeciwdziała patologii i uzależnieniom?
  1. TAK
  2. NIE
 3. Czy w bieżącym roku szkolnym współpracuje Pani z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną?
  1. TAK
  2. NIE
  Jeśli tak – jakie to są formy współpracy?
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
 4. Czy Pani zdaniem w naszej szkole panują otwarte, pozytywne stosunki między:
  • nauczycielami
   1. TAK
   2. NIE
  • nauczycielami a uczniami
   1. TAK
   2. NIE
  • nauczycielami a rodzicami
   1. TAK
   2. NIE