Strona główna  »  Ankiety

Ankiety

Ankieta dla wychowawców

Czy w bieżącym roku szkolnym realizuje Pani systematycznie zadania wychowawcze i profilaktyczne? TAK NIE Czy ta realizacja Pani zdaniem skutecznie przeciwdziała patologii i uzależnieniom? TAK NIE Czy w bieżącym roku szkolnym współpracuje Pani z Poradnią…

Ankieta - samorządność w szkole (dla klas IV-VI)

Czy bierzesz udział w wyborach do samorządu szkolnego w naszej szkole? TAK NIE Czy uważasz, że sposób wyboru samorządu szkolnego jest właściwy? TAK NIE Czy Twoim zdaniem w naszej szkole panują właściwe stosunki między uczniami…

Praca opiekuńcza szkoły - ankieta do wychowawcy klasy

Ilu uczniów w pani klasie korzysta z dostępnych form opieki?