Strona główna  »  Artykuły

Artykuły

 1. Nasze zwycięstwo w szkolnym konkursie „Świąteczna klasa… z klasą”
 2. Ogólnopolski konkurs literacki „Powrót do Stumilowego Lasu”
 3. IV Gminny Konkurs Plastyczny „Świąteczne Nastroje 2010 – Magiczne Drzewko”
 4. Konkurs „Rodzina moich marzeń”
 5. Spotkanie czytelnicze w Bibliotece Publicznej w Markuszowej
 6. Ogólnopolski konkurs plastyczny – „Kocia muzyka”
 7. Konkursy klasowe rozstrzygnięte
 8. Plan lekcji klasy drugiej - 2010/2011
 9. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011
 10. Scenariusz Pasowania na czytelnika pt. "W bajkowej krainie"
 11. Imprezy edukacyjne i kulturalne dla uczniów w roku szkolnym 2009/2010
 12. Scenariusz zajęć wyrównawczych w klasie III
 13. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 5
 14. O szyby deszcz dzwoni...
 15. Nasze Pasowanie
 16. Czytamy różne listy
 17. Gramatyka - klasa 1
 18. Na pożegnanie lata – „Święto pieczonego ziemniaka”
 19. Co mówią znaki drogowe?
 20. Spotkanie z policjantem
 21. Ślubowanie klasy pierwszej
 22. Wybory samorządu klasowego
 23. Dzień Nauczyciela (scenka kabaretowa – wstawka do akademii)
 24. Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I
 25. Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w klasie III
 26. Plan lekcji klasy pierwszej
 27. Witaj Szkoło! Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010.
 28. Kartkówka - kalendarz
 29. Rozpoczęcie edukacji - wskazówki dla rodziców
 30. Plan rozwoju zawodowego
 31. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
 32. Kursy i szkolenia
 33. Informacja o osiągnięciach i postępach ucznia
 34. „Lubię i umiem czytać” - konkurs
 35. Plan pracy na zajęciach "Żyjmy zdrowo na sportowo"
 36. Ocenianie w pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III)
 37. Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 38. Wniosek o rozpoczęcie stażu
 39. Praca opiekuńcza szkoły - ankieta do wychowawcy klasy
 40. Ankieta dla wychowawców
 41. Ankieta - samorządność w szkole (dla klas IV-VI)
 42. Plan pracy na zajęciach dla uczniów z trudnościami w nauce pod hasłem…
 43. Plan pracy półkolonii pod hasłem „Lato na wsi - bezpieczne wakacje 2009”
 44. Imprezy kulturalne dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009
 45. Wycieczka klas I-III do Bałtowa - maj 2009
 46. Wydarzenia roku 2007/2008 w naszej szkole
 47. Imprezy i inicjatywy dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007
 48. Streszczenie ceremoniału szkolnego - informacja dla rodziców
 49. Konspekt do zajęć z edukacji matematycznej w klasie II
 50. Pasowanie pierwszoklasistów
 51. Przyrzeczenie czytelnika