O mnie

Witam wszystkich, którzy zajrzeli na moją stronę. Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego z 20-letnim stażem pracy. Pracuję w Szkole Podstawowej w Markuszowej. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego.

O stronie

Na stronie umieszczam swoje pomysły na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, scenariusze uroczystości szkolnych oraz inne materiały pomocne w pracy nauczyciela klas młodszych. Strona powstała, aby podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i osiągnięciami w nauczaniu zintegrowanym.

Nauczanie zintegrowane

Nauczanie zintegrowane, nazywane obecnie edukacją wczesnoszkolną jest to system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej. Polega on na płynnym przejściu z wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Pedagog prowadzi te zajęcia według wyznaczonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć oraz przerw do aktywności uczniów. W nauczaniu zintegrowanym nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen.